หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
ติดต่อ
อบต.
056-990-060
News
ติดต่อหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990060 อีเมล์ 6660114 @dla.go.th
 
ประกาศจากระบบ e-GP  
       
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายสหัส ส่งศรี ถึงบ้านนางนัฐกาญจน์ มลเดช โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเมือง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านโรงช้าง-บ้านใหม่ (รหัสสายทาง พจ.ถ. ๗๕-๐๑๓) ช่วงบริเวณบ้านนางเสมียน ชัยศักดิ์เลิศ ถึงบริเวณบ้านนางนกเล็ก เพ็ชรพิจิตร หมู่ที่ ๒ บ้านโรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โรงช้างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านโรงช้าง-บ้านใหม่ (รหัสสายทาง พจ.ถ. ๗๕-๐๑๓) ช่วงบริเวณบ้านนางเสมียน ชัยศักดิ์เลิศ ถึงบริเวณบ้านนางนกเล็ก เพ็ชรพิจิตร หมู่ที่ ๒ บ้านโรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โรงช้างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านโรงช้าง-บ้านใหม่ (รหัสสายทาง พจ.ถ. ๗๕-๐๑๓) ช่วงบริเวณบ้านนางเสมียน ชัยศักดิ์เลิศ ถึงบริเวณบ้านนางนกเล็ก เพ็ชรพิจิตร หมู่ที่ ๒ บ้านโรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โรงช้างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายรังสรรค์ ชูกะนันท์ ถึงบริเวณบ้านนางเยาวดี นาเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเมือง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โรงช้างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยกรุงศรี หมู่ที่ ๗ บ้านวังทองดี ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โรงช้างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าฉนวน - บ้านไผ่เกาะ (ช่วงบริเวณนานายจั๊วะ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่กว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านท่าฉนวน ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าฉนวน - บ้านไผ่เกาะ (ช่วงบริเวณนานายจั๊วะ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่กว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านท่าฉนวน ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าฉนวน - บ้านไผ่เกาะ (ช่วงบริเวณนานายจั๊วะ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่กว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านท่าฉนวน ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก แยกทางหลวง ๒๐๒๘ เลียบคลองชลประทาน - คลองพิงค์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านท่าฉนวน ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-060 โทรสาร : 056-990-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
จำนวนผู้เข้าชม 949,538 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10