หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
ติดต่อ
อบต.
056-990-060
News
ติดต่อหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990060 อีเมล์ 6660114 @dla.go.th
 
ข่าวสาร  
       
 
 


 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

องค์การบริหารส่วนตำาบลโรงช้าง ขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้มาลงทะเบียนเพื่อแสดง
ความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนตนเอง
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ณ ห้องพัฒนาชุมชน ชั้น1
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.) มีสัญชาติไทย
2.) มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลโรงช้าง
3.) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ (ที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้พิการ ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
*ผู้ยื่นคำขอหรือผู้พิการ ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยืนเอกสารหลักฐานดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ
ห้องพัฒนาชุมชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 056-990060

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 14.47 น. โดย คุณ สุชัญญา ขันทอง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-060 โทรสาร : 056-990-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
จำนวนผู้เข้าชม 222,766 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10